Roczny kurs Sourcing Business Partner Academy

Najważniejsze informacje o kursie:

  • To najszerszy dostępny w Super Source Me zakres materiału! Naukę rozpoczynamy od zera i kończymy na poziomie zaawansowanym
  • Kurs trwa od września do czerwca i kończy się pracą zaliczeniową
  • Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie i trwają do 2 godzin

Dzięki rozłożeniu nauki na cały rok, możemy w trakcie kursu poruszyć zagadnienia nieobecne w programie warsztatu sourcingowego. W planie kursu znajdują się również 2 spotkania z międzynarodowymi gośćmi. Wszystkie zjazdy odbywają się na żywo, a nagrania są udostępnione uczestnikom na dedykowanej platformie razem z materiałami dodatkowymi.

Dzięki nauce w grupie skorzystasz nie tylko z naszego doświadczenia, lecz również z doświadczenia innych uczestników kursu, reprezentujących różne firmy i branże.

Sprawdź jak wygląda kurs