Zagadnienia

Program warsztatu

Program jest dopasowywany do potrzeb klienta w oparciu o rozmowę o potrzebach, wstępny test sprawdzający wiedzę zespołu oraz informację o konkretnych stanowiskach, na które zespół prowadzi rekrutacje.

Warsztat ma charakter praktyczny, a uczestnicy uczą się nowych technik w odniesieniu do konkretnych projektów rekrutacyjnych, które prowadzą. Warsztat opuszczają ze strategią komunikacji, gotowymi do publikacji wpisami, zestawem słów i fraz kluczowych oraz gotowymi kwerendami wyszukiwania.

Często zadawane pytania

Szkolenia prowadzimy w siedzibie klienta lub online. W każdym wypadku mamy przygotowane angażujące ćwiczenia i narzędzia, które pozwolą zespołowi przyswoić i od razu wdrożyć nową wiedzę. 

Pełny warsztat trwa 10 godzin, a materiał dzielimy na dwa dni. Pozwala to lepiej przyswoić i utrwalić wiedzę, a także wykonać szereg ćwiczeń praktycznych, które umożliwią szybkie wdrożenie nowej wiedzy w pracy.

Ze względu na praktyczny charakter warsztatu grupa może liczyć do 10 osób w wypadku spotkania online i offline. Większym grupom możemy zaproponować wystąpienia merytoryczne i motywacyjne.